Общинска избирателна комисия Симеоновград


РЕШЕНИЕ
№ 55
Симеоновград, 28.10.2019

ОТНОСНО: избор на кмет на кметство село Свирково

 

Днес, 28 октомври 2019г., в 05:32ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: Кметство с.Свирково, община Симеоновград  област Хасково, на първи тур

 

ИВАНКА ПЕНЕВА ДЕЛЧЕВА

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН …………….., издигнат  от ПП „ГЕРБ”,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил 173 действителни гласове.

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:няма

 

 

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

Председател: Теодоринка Илиева Иванова

Секретар: Жека Господинова Гочева

* Публикувано на 28.10.2019 в 11:57 часа

Календар

Решения

всички решения