24.10.2019

График за извозване на книжата и материалите

О Б Щ И Н А   С И М Е О Н О В Г Р А Д

График  за  извозване  на  книжата  и  материалите  за  произвеждане  на  избори  за  общински  съветници  и  за  кметове  на  27.10.2019г. -  Начален  час  14.00 часа/26.10.2019г.

№ по ред на получаване

Марка

 МПС

Регистр. номер

Шофьор

Секция

Маршрут  за  разнасяне  на  изборните  материали  от  общината  до  СИК  на 26.10.2019г.

1

2

Мерцедес спринтер

Х9179КВ

Иван  Динев  Тенев

01

02

ОбА – у-ще „Иван  Вазов”

3

Опел астра

Рено меган

Х0002ВС

Х1146АР

Стефан Младенов Дикмов

Стоян  Иванов  Шопов

03

ОбА – у-ще „Кл. Охридски”

4

5

6

 

Мерцедес

 

Х9198ВН

 

Петър  Севов  Петров

10

11

12

ОбА – с.Троян – с.Дряново – с.Тянево

7

Опел астра

Рено меган

Х0002ВС

Х1146АР

Стефан Младенов Дикмов

Стоян  Иванов  Шопов

04

ОбА – у-ще „Кл. Охридски

8

9

10

Мерцедес

Х0320ВН

Димо  Петров  Станков

13

14

15

ОбА – с.Калугерово – с.Навъсен – с.Пясъчево

11

Опел астра

Рено меган

Х0002ВС

Х1146АР

Стефан Младенов Дикмов

Стоян  Иванов  Шопов

08

ОбА – у-ще „Кл. Охридски”

 

12

Мерцедес спринтер

Х9179КВ

Иван  Динев  Тенев

09

 

ОбА – с.Свирково

 

13

Опел астра

Рено меган

Х0002ВС

Х1146АР

Стефан Младенов Дикмов

Стоян  Иванов  Шопов

05

ОбА – у-ще  „Отец  Паисий”

 

14

Опел астра

Рено меган

Х0002ВС

Х1146АР

Стефан Младенов Дикмов

Стоян  Иванов  Шопов

06

ОбА – у-ще  „Отец  Паисий”

 

15

Опел астра

Рено меган

Х0002ВС

Х1146АР

Стефан Младенов Дикмов

Стоян  Иванов  Шопов

07

ОбА – у-ще  Отец  Паисий”

16

Рено меган

Х1146АР

Стоян  Иванов  Шопов

16

ОбА – с.Константиново

15.10.2019

Съобщение

На 20 октомври 2019г.(неделя) от 17:30ч. в НЧ"Развитие 1882" гр.Симеоновград  ще бъде проведено обучение на членовете на СИК при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове.

10.10.2019

Определяне на секции за избиратели с увредено зрение или със затруднения в предвижването

Избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в предвижването могат да гласуват в следните секции:

262900001- гр.Симеоновград, ул.Г.Заимов №1-ОУ "Иван Вазов"

262900002- гр.Симеоновград, ул.Г.Заимов №1-ОУ "Иван Вазов"

262900004- гр.Симеоновград, ул.Христо Ботев №37-СУ "Св.Климент Охридски"

262900008- гр.Симеоновград, ул.Христо Ботев №37-СУ "Св.Климент Охридски"

Заявки за помощ могат да се правят на тел.03781/2341 всеки работен ден от 08:00-17:00 часа, както и в изборния ден през целия ден.

 

07.10.2019

Съобщение

На основание т.7, изр.второ от Решение №993-МИ от 07.09.2019 г., по указания на ЦИК, публикуваме сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, както следва:

Общински съветници

Кмет на община

Кмет на кметство с.Свирково

19.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо с изх. № 15-326/18.09.2019 г. на ЦИК публикуваме указания относно обработването и защитата на лични данни в изборния процес, със същите можете да се запознаете тук

15.09.2019

Съобщение

На  основание чл.85, ал.1 от ИК,  Решение №757-МИ от 26.08.2019г. на ЦИК, Решение №932-МИ 30.08.2019г. на ЦИК свиквам ОИК Симеоновград на четвърто заседание  на 16.09.2019г. от 17.00 часа, в зала №14, ет.2 на Общинска администрация Симеоновград, при следния проект за

 

                                                      ДНЕВЕН РЕД:

  1. Регистрация на партии;
  2. Други въпроси.
12.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решениее №943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК. Съгласно т.18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….….……………………………………...  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от партия/коалиция/местна коалиция .......................................................................
за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в
община .........................................., област ...........................................
 при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
№ по ред Собствено, бащино и фамилно име ЕГН/ЛН Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
       
       
       
Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).
       
09.09.2019

Съобщение

 

На  основание чл.85, ал.1 от ИК,  Решение №757-МИ от 26.08.2019г. на ЦИК, Решение №932-МИ 30.08.2019г. на ЦИК свиквам ОИК Симеоновград на второ заседание  на 10.09.2019г. от 16.30 часа, в зала №14, ет.2 на Общинска администрация Симеоновград, при следния проект за

 

                                                      ДНЕВЕН РЕД:

  1. Формиране на единната номерация на избирателните секции на територията на общината;
  2. Определяне и обявяване на номерата на изборните районни в община Симеоновград;
  3. Определяне броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.;
  4. Други въпроси.
04.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Симеоновград започна дейността си по произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на територията на община Симеоновград, които ще се проведат на 27.10.2019 г.

     Адресът на комисията е: Симеоновград, пл. "Шейновски” № 3 – зала №14, ет.2, в сградата на Общинска администрация Симеоновград.

  

     Работното време на комисията е всеки ден от 09.00 до 17.00 часа.

     Решенията на ОИК се обявяват  на информационно табло, находящо се на първи етаж в сградата на Общинска администрация Симеоновград и  се публикуват на интернет страницата https://oik2629.cik.bg.

още съобщения

Календар

Решения

всички решения