Общинска избирателна комисия Симеоновград


РЕШЕНИЕ
№ 53
Симеоновград, 28.10.2019

ОТНОСНО: избиране на общински съветници

 

Брой мандати за общински съветници

 

Седемнадесет                                                                     17

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019 г., в 05:03 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

  1. Общинската избирателна квота е сто деветдесет и пет  195 гласове.

(с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

 

Имена на общински съветници

БРОЙ ГЛАСОВЕ

      с думи                                   с цифри

…………………………………………

  ……………                            ……………

…………………………………………

  ……………                            ……………

…………………………………………

  ……………                            ……………

 

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                Седемнадесет                                                         17

                                      (с думи)                                            (с цифри)

 

  1. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

 

 

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

1.

ПП ГЕРБ

  Единадесет                                          11

2.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

  Шест                                                      6

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

  1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

1.

 

1.

Тончо Христозов Атанасов

А

228

 

ПП ГЕРБ

2.

Диян Бончев Бойчев

А

  153

 

 

3.

Светлана Манолова Стоева

Б

101

 

 

4.

Даниела Тодорова Деспова

Б

147

 

 

5.

Иван Николов Илчев

Б

61

 

 

6.

Иванка Митева Колева

Б

85

 

 

7.

Петьо Генчев Митев

Б

60

 

 

8.

Милена Георгиева Русева-Ставрева

Б

51

 

 

9.

Живка Томова Петкова

Б

77

 

 

10.

Росен Бонев Русев

Б

141

 

 

11.

Илия Генев Илев

Б

53

2.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

Никола Ангелов Георгиев

А

338

2.

Илия Иванов Пашов

А

100

3.

Димитър Симеонов Димитров

Б

54

 

 

4.

Радостина Иванова Иванова

Б

51

 

 

5.

Марияна Янчева Колева-Гюлева

Б

73

 

 

6.

Калоян Живков Калоянов

Б

31

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

  1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1. Даниела Тодорова Деспова

ПП ГЕРБ                          

2. Димитър Симеонов Димитров                                    

БСП  ЗА БЪЛГАРИЯ       

3.Диян Бончев Бойчев

ПП ГЕРБ                            

4.Живка Томова Петкова

 ПП ГЕРБ                           

5.Иван Николов Илчев

ПП ГЕРБ                            

6.Иванка Митева Колева

ПП ГЕРБ                           

7.Илия Генев Илев

ПП ГЕРБ                            

8.Илия Иванов Пашов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ        

9.Калоян Живков Калоянов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ       

10.Марияна Янчева Колева-Гюлева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ        

11.Милена Георгиева Русева-Ставрева

ПП ГЕРБ                           

12.Никола Ангелов Георгиев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ        

13.Петьо Генчев Митев

ПП ГЕРБ                            

14.Радостина Иванова Иванова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ       

15.Росен Бонев Русев

ПП ГЕРБ                          

16.Светлана Манолова Стоева

ПП ГЕРБ                           

 

17.Тончо Христозов Атанасов

ПП ГЕРБ                           

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: няма

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

Председател: Теодоринка Илиева Иванова

Секретар: Жека Господинова Гочева

* Публикувано на 28.10.2019 в 11:54 часа

Календар

Решения

всички решения