Общинска избирателна комисия Симеоновград


РЕШЕНИЕ
№ 74
Симеоновград, 18.10.2022

ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК за предаване протоколите на ЦИК, при произвеждане на частични избори за кмет на кметство с.Свирково на 23 октомври 2022г.

В съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс и след проведено заседание на ОИК Симеоновград относно предаване на ЦИК на екземплярите на протоколите на общинската избирателна комисия, екземплярите от протоколите на секционната избирателна комисия, предназначени за Централната избирателна комисия, копия на разписките по чл. 445, ал. 6 и записващите технически устройства от машинното гласуване не по-късно от 48 часа след получаване на последния протокол на секционна избирателна комисия в района.

 

На основание чл.457, ал.1 и ал.2  от ИК, Общинската избирателна комисия Симеоновград

 

 

                                                                                                                           РЕШИ:

 

Определя членове на ОИК  за предаване на протоколите на ЦИК при произвеждане на частични избори за кмет на кметство с.Свирково на 23 октомври 2022., както следва:

1.Теодоринка Илиева Иванова- Председател;

2.Гергана Иванова Димова-зам.-председател;

3.Жека Господинова Гочева-секретар

 

 

 

 

Решението подлежи на оспорване  в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание чл. 88 ал, 1 от ИК.

Председател: Теодоринка Илиева Иванова

Секретар: Жека Господинова Гочева

* Публикувано на 18.10.2022 в 16:41 часа

Календар

Решения

  • № 80 / 23.10.2022

    относно: ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: Кметство с.Свирково, община Симеоновград област Хасково, на първи тур

  • № 79 / 23.10.2022

    относно: Приключване работата в Изчислителния пункт към ОИК

  • № 78 / 23.10.2022

    относно: Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателна секция 262900009,община Симеоновград

всички решения