Общинска избирателна комисия Симеоновград


РЕШЕНИЕ
№ 80
Симеоновград, 23.10.2022

ОТНОСНО: ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: Кметство с.Свирково, община Симеоновград област Хасково, на първи тур

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: Кметство с.Свирково, община Симеоновград  област Хасково, на първи тур

 

ПЕНЬО АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

 (собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН **********, издигнат  от ПП „ГЕРБ”,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил 150 действителни гласове.

Председател: Теодоринка Илиева Иванова

Секретар: Жека Господинова Гочева

* Публикувано на 23.10.2022 в 23:16 часа

Календар

Решения

  • № 80 / 23.10.2022

    относно: ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: Кметство с.Свирково, община Симеоновград област Хасково, на първи тур

  • № 79 / 23.10.2022

    относно: Приключване работата в Изчислителния пункт към ОИК

  • № 78 / 23.10.2022

    относно: Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателна секция 262900009,община Симеоновград

всички решения