Общинска избирателна комисия Симеоновград


РЕШЕНИЕ
№ 69
Симеоновград, 18.10.2022

ОТНОСНО: Промяна в състава на секционна избирателна комисия №262900009, предложена от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Постъпило е Предложение с вх. №99-ЧМИ/11.10.2022г. от Недялка Тодорова в качеството и на упълномощено лице на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“,  с което  предлага  да бъде извършена промяна в състава на СИК №262900009, за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Свирково, на 23 октомври 2022г.

 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5, т.6,  във връзка с чл.51, ал.2 т.1 от Изборния кодекс, Предложение с вх.№99-ЧМИ/11.10.2022г.  ОИК Симеоновград

 

                                                                                            Р Е Ш И:

 1. Освобождава Господинка Донкова Мазгалова в качеството й на секретар на СИК №262900009.
 2. Назначава Йовка Ангелова Добрева в качеството й на секретар на СИК №262900009;
 3. Анулира издаденото удостоверение на освободения член и издава ново удостоверение във връзка с извършената промяна.

 

 

Решението подлежи на оспорване  в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание чл. 88 ал, 1 от ИК.

Председател: Теодоринка Илиева Иванова

Секретар: Жека Господинова Гочева

* Публикувано на 18.10.2022 в 16:35 часа

Календар

Решения

 • № 80 / 23.10.2022

  относно: ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: Кметство с.Свирково, община Симеоновград област Хасково, на първи тур

 • № 79 / 23.10.2022

  относно: Приключване работата в Изчислителния пункт към ОИК

 • № 78 / 23.10.2022

  относно: Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателна секция 262900009,община Симеоновград

всички решения