Общинска избирателна комисия Симеоновград


РЕШЕНИЕ
№ 67
Симеоновград, 06.10.2022

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината и тиражът им при произвеждане на частични избори на 23 октомври 2022г.

В ОИК Симеоновград се получи графичния файл с предпечат на хартиените бюлетини за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с.Свирково на 23 октомври 2022г. ОИК Симеоновград принтира графичния файл на бюлетината и след извършена проверка на същата установи, че съдържанието и отговаря на изискванията на чл.421 и чл.422 от ИК, а също така и на Приложение №102-МИ-НЧ от изборните книжа за провеждане на частични избори на 23 октомври 2022г.

 С оглед на гореизложеното на основание чл. 87, ал.1, т.9  от ИК, Решение №1823-МИ от 09.06.2022г., писмо с наш Вх.№ 98/06.10.2022г. на ЦИК, ОИК Симеоновград

                                                                                                      Р  Е  Ш  И

ОДОБРЯВА графичен файл с образец на бюлетината за кмет на кметство Свирково, Община Симеоновград (образец, неразделна част от протокола) в частичните избори за кмет на кметство с.Свирково на 23 октомври 2022г.;

 

ОИК Симеоновград одобрява тиража на бюлетините, както следва:

Кмет на кметство с. Свирково – 300 /триста/ бюлетини.

 

Образецът не се обявява. 

     Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание чл. 88 ал, 1 от ИК.

Председател: Теодоринка Илиева Иванова

Секретар: Жека Господинова Гочева

* Публикувано на 06.10.2022 в 16:57 часа

Календар

Решения

  • № 80 / 23.10.2022

    относно: ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: Кметство с.Свирково, община Симеоновград област Хасково, на първи тур

  • № 79 / 23.10.2022

    относно: Приключване работата в Изчислителния пункт към ОИК

  • № 78 / 23.10.2022

    относно: Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателна секция 262900009,община Симеоновград

всички решения