Общинска избирателна комисия Симеоновград


РЕШЕНИЕ
№ 76
Симеоновград, 18.10.2022

ОТНОСНО: Определяне на лице, което ще изпълнява дейностите в Изчислителния пункт към ОИК Симеоновград

След проведените дебати ОИК Симеоновград

 

                                                                                                      РЕШИ:

 

Определя за лице, което ще изпълнява дейностите в Изчислителния пункт към ОИК Симеоновград-Теодоринка Илиева Иванова - председател на ОИК Смеоновград

 

 

 

Решението подлежи на оспорване  в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание чл. 88 ал, 1 от ИК.

 

Председател: Теодоринка Илиева Иванова

Секретар: Жека Господинова Гочева

* Публикувано на 18.10.2022 в 16:43 часа

Календар

Решения

  • № 80 / 23.10.2022

    относно: ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: Кметство с.Свирково, община Симеоновград област Хасково, на първи тур

  • № 79 / 23.10.2022

    относно: Приключване работата в Изчислителния пункт към ОИК

  • № 78 / 23.10.2022

    относно: Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателна секция 262900009,община Симеоновград

всички решения