Общинска избирателна комисия Симеоновград


РЕШЕНИЕ
№ 75
Симеоновград, 18.10.2022

ОТНОСНО: Определяне на лице, което ще има достъп до системата за регистриране на работата на техническите лица, които ще поддържат технически СУЕМГ в частичните избори за кмет на кметство с.Свирково на 23 октомври 2022г.

За осъществяване на достъпа в системата за регистриране на работата на техническите лица, които ще поддържат технически СУЕМГ в частичните избори за кмет на кметство с.Свирково, ОИК следва със свое решение да определи лицето, което ще получи достъпа.

С оглед на това, и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия-Симеоновград

 

                                                                                                                РЕШИ

Определя Теодоринка Илиева Иванова – Председател на ОИК-Симеоновград за лице, което ще има достъп до системата за регистриране на работата на техническите лица, които ще поддържат технически СУЕМГ в частичните избори за кмет на кметство с.Свирково на 23 октомври 2022г.

За приетото решение да бъде уведомена ЦИК и администратора на системата.

 

 

Решението подлежи на оспорване  в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание чл. 88 ал, 1 от ИК.

 

Председател: Теодоринка Илиева Иванова

Секретар: Жека Господинова Гочева

* Публикувано на 18.10.2022 в 16:42 часа

Календар

Решения

  • № 80 / 23.10.2022

    относно: ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: Кметство с.Свирково, община Симеоновград област Хасково, на първи тур

  • № 79 / 23.10.2022

    относно: Приключване работата в Изчислителния пункт към ОИК

  • № 78 / 23.10.2022

    относно: Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателна секция 262900009,община Симеоновград

всички решения