Общинска избирателна комисия Симеоновград


РЕШЕНИЕ
№ 73
Симеоновград, 18.10.2022

ОТНОСНО: Определяне на трима членове на ОИК, които да предадат за проверка в срок до 3 дни от приключване на гласуването на ТЗ на ГД „ГРАО” плик с надпис „Плик №1-Списъци на СИК №262900009, при произвеждане на частични избори за кмет на кметство с.Свирково наа 23 октомври 2022г.

На основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, във връзка с т.2 от Решение №1460-МИ/21.10.2019г. на ЦИК, и  Решение № 283-МИ/22.06.2021г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия Симеоновград

 

 

                                                                                                                 РЕШИ:

 

Определя Богомил Аладжов, Мария Желязкова, Магдалена Митева членове на ОИК, които да предадат за проверка в срок до 3 дни от приключване на гласуването на ТЗ на ГД „ГРАО” плик с надпис „Плик №1 МИ-Списъци на СИК № 262900009, при произвеждане на частичните избори за кмет на кметство с.Свирково, на 23 октомври 2022г.

 

 

 

 

Решението подлежи на оспорване  в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание чл. 88 ал, 1 от ИК.

 

Председател: Теодоринка Илиева Иванова

Секретар: Жека Господинова Гочева

* Публикувано на 18.10.2022 в 16:40 часа

Календар

Решения

  • № 80 / 23.10.2022

    относно: ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: Кметство с.Свирково, община Симеоновград област Хасково, на първи тур

  • № 79 / 23.10.2022

    относно: Приключване работата в Изчислителния пункт към ОИК

  • № 78 / 23.10.2022

    относно: Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателна секция 262900009,община Симеоновград

всички решения