Общинска избирателна комисия Симеоновград


РЕШЕНИЕ
№ 68
Симеоновград, 06.10.2022

ОТНОСНО: Определяне на двама упълномощени представители от ОИК, които ще получават отпечатаните хартиени бюлетини за частичните избори на 23 октомври 2022г.

Съгласно разпоредбата на т.15 от Решение №1823-МИ/09.06.2022. на ЦИК предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва на  територията на Печатницата под контрола на Министерството на финансите по предварително съгласуван със съответната ОИК и общинска администрация график, в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, на съответната общинска администрация и на двама упълномощени членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни партии.

 

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1, т.9, от Изборния кодекс,  Решение №1823-МИ/09.06.2022. на ЦИК, Общинската избирателна комисия Симеоновград

 

 

                                                                                                     РЕШИ:

 

       1.Упълномощава Теодоринка Илиева Иванова ЕГН ********** и  Гергана Иванова Димова ЕГН **********, които да приемат хартиените бюлетини и подпишат приемо-предавателен протокол за частичния избор за кмет на кметство с.Свирково, на 23 октомври 2022г.

  1. Определя резервен член Жека Господинова Гочева ЕГН ********** за приемане на хартиените бюлетини и подписване на приемо-предавателен протокол за  частичния избор за кмет на кметство с.Свирково, на 23 октомври 2022г.

 

Председател: Теодоринка Илиева Иванова

Секретар: Жека Господинова Гочева

* Публикувано на 06.10.2022 в 16:58 часа

Календар

Решения

  • № 80 / 23.10.2022

    относно: ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: Кметство с.Свирково, община Симеоновград област Хасково, на първи тур

  • № 79 / 23.10.2022

    относно: Приключване работата в Изчислителния пункт към ОИК

  • № 78 / 23.10.2022

    относно: Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателна секция 262900009,община Симеоновград

всички решения