Общинска избирателна комисия Симеоновград


РЕШЕНИЕ
№ 65
Симеоновград, 27.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа за кмет на кметство с.Свирково, община Симеоновград от ПП ГЕРБ при произвеждане на частични избори за кмет на кметство с.Свирково на 23 октомври 2022г.

Постъпило е предложение за регистрация  на кандидатска листа за кмет на кметство с.Свирково, Община Симеоновград от ПП ГЕРБ,  подписано от Светлана Манолова Стоева  преупълномощена  от Делян Александров Добрев в качеството й на представляващ ПП ГЕРБ, заведено под №1/26 септември 2022г. в регистъра на кандидатите за кмет на кметство с.Свирково, община Симеоновград в частичните избори за кмет на кметство с.Свирково на 23 октомври 2022г.

            В предложението се съдържа името, единния граждански номер и постоянен/настоящ адрес на поименно посочения кандидат, както следва:

 

 1. Пеньо Александров Стоянов

     

            Към предложението (приложение №62-МИ-НЧ) за кандидата са приложени:

1.Заявление-декларация подписано от кандидата по чл.414, ал.1, т.3 от ИК (приложение №64  от изборните книжа);

 1. Копие на Пълномощно № КО-Г-134/15.09.2022г.;
 2. Копие на Пълномощно №049/16.09.2022.

 

            Спазени са изискванията на чл. 156, чл.397, чл.414, ал.1, т.1 и т.3, §1, т.5 от ДР на ИК, и Решение №1846-МИ/21.07.2020г. на ЦИК, поради което следва   да бъде регистриран  предложения от ПП ГЕРБ кандидат за кмет на кметство с.Свирково, община Симеоновград за участие в  частичните избори за кмет на кметство с.Свирково  на 23 октомври 2022г.

            Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.14, чл.414, чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия /ОИК/ Симеоновград

 

                                                                                                                  Р Е Ш И:

 

            Регистрира  кандидатска листа за кмет на кметство с.Свирково, община Симеоновград, предложена  от ПП ГЕРБ  за участие в частичните  избори за кмет на кметство с.Свирково на 23 октомври 2022г., както следва:

 

 1. Пеньо Александров Стоянов

 

     Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание чл. 88 ал, 1 от ИК.

Председател: Теодоринка Илиева Иванова

Секретар: Жека Господинова Гочева

* Публикувано на 27.09.2022 в 17:18 часа

Календар

Решения

 • № 80 / 23.10.2022

  относно: ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: Кметство с.Свирково, община Симеоновград област Хасково, на първи тур

 • № 79 / 23.10.2022

  относно: Приключване работата в Изчислителния пункт към ОИК

 • № 78 / 23.10.2022

  относно: Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателна секция 262900009,община Симеоновград

всички решения