Общинска избирателна комисия Симеоновград


РЕШЕНИЕ
№ 64
Симеоновград, 27.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на СИК и утвърждаване на списъка на резервните членове в община Симеоновград за произвеждането на частичен избор за кмет на метство с.Свирково на 23 октомври 2022г.

В ОИК Симеоновград с вх.№ 95 от 23.09.2022г.  от кмета на община Симеоновград  са постъпили документите от проведените консултации за състава на секционна избирателна комисия №262900009 и предложение на кмета на общината, за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с.Свирково.

            Представени са всички изискуеми документи  по чл.91, ал.8 от ИК, включително Протокол за проведени консултации от 20.09.2022г. Спазени са правилата на чл.92 от ИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на секционната избирателна комисия в с.Свирково, община Симеоновград. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

           

Предвид изложеното на основание чл.87, ал.1, т.5, чл.89, ал.1 от Изборния кодекс, Решение №1281-НС/16.08.2022г. на ЦИК, въз основа на предложение на кмета на община Симеоновград с вх.№95//23.09.2022г. до ОИК, Общинската избирателна комисия Симеоновград

 

                                                                       Р Е Ш И:

 

І.Назначава секционна избирателна комисия №262900009, с.Свирково,  община Симеоновград, област      Хасково, както следва:

Секция №

Община

длъжност

партия

Три имена

262900009

с.Свирково

Председател

ГЕРБ-СДС

Мария  Генева  Колева

262900009

с.Свирково

Зам. Председател

ДПС

Стефан Асенов Стефанов

262900009

с.Свирково

Секретар

К“БСП  за Б-я“

Господинка Донкова Мазгалова

262900009

с.Свирково

Член

ДПС

Антон Демирев Антонов

262900009

с.Свирково

Член

К“БСП  за Б-я“

Катя Делчева Иванова

262900009

с.Свирково

Член

ГЕРБ-СДС

Стоян Недков Стоянов

262900009

с.Свирково

Член

ГЕРБ-СДС

Димитрия Георгиева Димитрова

 

     Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание чл. 88 ал, 1 от ИК.

Председател: Теодоринка Илиева Иванова

Секретар: Жека Господинова Гочева

* Публикувано на 27.09.2022 в 17:17 часа

Календар

Решения

  • № 80 / 23.10.2022

    относно: ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: Кметство с.Свирково, община Симеоновград област Хасково, на първи тур

  • № 79 / 23.10.2022

    относно: Приключване работата в Изчислителния пункт към ОИК

  • № 78 / 23.10.2022

    относно: Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателна секция 262900009,община Симеоновград

всички решения