Общинска избирателна комисия Симеоновград


РЕШЕНИЕ
№ 62
Симеоновград, 22.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ за участие в частични избори за кмет на кметство с.Свирково, община Симеоновград на 23 октомври 2022г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, за участие в частичните избори за кмет на с.Свирково, община Симеоновград, подписано от Недялка Петрова Тодорова, в качеството и на пълномощник на партията, заведено под №1 от 21.09.2022г. в регистъра на партиите.

            Към заявлението са приложени: Копие на Решение за образуване на коалиция от партии, Копие на Решение №1434-МИ/16.09.2022г. на ЦИК относно допускане на коалиция „БСП за България“ за участие в частичните изори за кметове, насрочени за 23.10.2022., Копие на пълномощно изх.№ ПНС-266-3/16.09.2022г., Копие на пълномощно изх.№ ПНС-266-4/16.09.2022г.

            ОИК Симеоновград установи, че са спазени  изискванията на чл.147 ал.1, ал.3, ал.4, ал. 5 от Изборния кодекс, поради което коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ следва да бъде регистрирана за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Свирково, община Симеоновград  на 23 октомври 2022г.

 

            Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.12, чл.147 от  Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия /ОИК/ Симеоновград

 

                                                                                                      Р Е Ш И:

 

            Регистрира коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство с.Свирково, община Симеоновград, на 23 октомври 2022г.

 

     Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, на основание чл. 88 ал, 1 от ИК.

Председател: Теодоринка Илиева Иванова

Секретар: Жека Господинова Гочева

* Публикувано на 22.09.2022 в 17:12 часа

Календар

Решения

  • № 80 / 23.10.2022

    относно: ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: Кметство с.Свирково, община Симеоновград област Хасково, на първи тур

  • № 79 / 23.10.2022

    относно: Приключване работата в Изчислителния пункт към ОИК

  • № 78 / 23.10.2022

    относно: Обявяване края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателна секция 262900009,община Симеоновград

всички решения